Trátase dun período formativo durante o cal o alumno dispón da oportunidade de aplicar os seus coñecementos teóricos nunha contorna laboral real, adquirindo destrezas e habilidades de carácter práctico ou aplicado. Estas prácticas preprofesionales están previstas no plan de estudos do Grao en Dirección e Xestión Pública e equivalen a 12 ECTS. En todo momento, o estudante conta coa orientación dun coordinador académico que lle facilita o contacto coa institución de acollida e define un proxecto concreto a realizar. Tamén dispoñerá dun titor na devandita institución para que lle guíe e aconselle no desempeño das tarefas encomendadas.

 

Se estás interesado en aumentar a túa formación práctica e o teu contacto coa contorna laboral, tamén debes saber que poderás realizar prácticas extracurriculares.

 

Cando se poden facer?

A realización deste período formativo ten lugar durante o segundo semestre de 4º curso.

 

Durante canto tempo?

A duración do período de prácticas é de 6 semanas.

 

En que institucións?

En xeral, desde a coordinación académica de prácticas do Grao téntanse recoller as preferencias dos estudantes á hora de seleccionar unha institución ou entidade, pública ou privada. Durante o presente curso académico 2013-14, os nosos alumnos/as realizan prácticas nas seguintes entidades ou institucións:

Se tes algunha preferencia específica respecto dalgunha institución ou empresa, no Grao comprometémonos a realizar as xestións necesarias para tratar de facelo realidade.