Estrutura do programa formativo

Estrutura do programa formativo: denominación do módulo ou materia, contido en créditos ECTS, organización temporal, carácter ogrigatorio ou optativo:

1 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G091V01101 Dereito: Dereito administrativo I 1c FB 6
P04G091V01102 Dereito: Dereito constitucional 1c FB 6
P04G091V01103 Economía: Economía 1c FB 6
P04G091V01104 Ciencia política I: Introdución á ciencia política 1c FB 6
P04G091V01105 Ciencia política II: Fundamentos de ciencia da administración 1c FB 6
P04G091V01201 Socioloxía: Estrutura social contemporánea 2c FB 6
P04G091V01202 Estatística: Introdución á estatística administrativa 2c FB 6
P04G091V01203 Ciencia política III: Políticas públicas 2c FB 6
P04G091V01204 Ciencia política IV: Sistema político español e galego 2c FB 6
P04G091V01205 Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea 2c FB 6

 

2 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G091V01301 Xestión de documentos e información administrativa 1c OB 6
P04G091V01302 Empresa: Contabilidade financeira 1c OB 6
P04G091V01303 Dereito do traballo e da seguridade social 1c OB 6
P04G091V01304 Dereito financeiro e tributario 1c OB 6
P04G091V01305 Dereito administrativo II 1c OB 6
P04G091V01401 Xestión pública e organización de servizos públicos 2c OB 9
P04G091V01402 Xestión de recursos humanos I: Perspectiva legal 2c OB 6
P04G091V01403 Sector público 2c OB 9
P04G091V01404 Xestión de recursos humanos II: Organización e xestión do emprego público 2c OB 6

 

3 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G090V01502 Gobernos locais 1c OB 6
P04G090V01503 Habilidades directivas nas administracións públicas 1c OB 6
P04G090V01504 Xestión da contratación do sector público 1c OB 6
P04G090V01505 Xestión tributaria 1c OB 6
P04G090V01601 Contabilidade pública 1c OB 6
P04G090V01501 Cálculo financeiro aplicado ao sector público 2c OB 6
P04G090V01602 Dirección pública: Liderado e lexitimidade 2c OB 6
P04G090V01603 Mercadotecnia pública e do sector non lucrativo 2c OB 6
P04G090V01604 Metodoloxías e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas 2c OB 6
P04G090V01605 Técnicas de xestión orzamentaria 2c OB 6

 

 

4 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G090V01901 Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos 1c OP 6
P04G090V01902 Axenda pública: Percepción cidadá das políticas e servizos públicos 1c OP 6
P04G090V01903 Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado público 1c OP 6
P04G090V01904 Financiamento autonómico e local 1c OP 6
P04G090V01906 Modelos de mellora continua nas administracións públicas e no sector non lucrativo 1c OP 6
P04G090V01907 Participación política e sociedade civil 1c OP 6
P04G090V01908 Pensamento e planificación estratéxica no ámbito público e o sector non lucrativo 1c OP 6
P04G090V01909 Socioloxía do desenvolvemento local 1c OP 6
P04G090V01911 Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local 1c OP 6
P04G090V01912 Xestión de proxectos públicos e do sector non lucrativo 1c OP 6
P04G090V01905 Institucións política-administrativas en perspectiva comparada 2c OP 6
P04G090V01910 Técnicas de comunicación electoral e institucional 2c OP 6
P04G090V01913 Goberno e administración electrónica 2c OP 6
P04G090V01914 Novas tecnoloxías aplicadas á xestión pública 2c OP 6
P04G090V01981 Prácticas externas: Prácticas en institucións, empresas e organizacións públicas 2c OP 12
P04G090V01991 Traballo de Fin de Grao 2c OB 12