Materias no grao en Comunicación Audiovisual

Expresión Sonora e estilos musicais

Guión, produción e realización para televisión

 

Podes consultar as miñas titorías aquí

Breve reseña biográfica

Enxeñeiro da edificación e técnico de prevención de riscos laborais desenvolveu a súa traxectoria profesional en distintos ámbitos como formador. Paralelamente, preparouse como técnico de son e é a partir do ano 2013 cando se dedica en exclusiva a esta actividade, traballando na produción sonora de numerosos proxectos audiovisuales para cine e televisión.


Sen perder o contacto coa actividade docente estuda o máster en formación de profesorado e é no curso 2016-17 cando inicia a súa relación coa Universidade de Vigo para impartir a asignatura de Expresión Sonora.

David Martín Fidalgo

David Martín Fidalgo

Profesor Asociado Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)

Telf.: 986 80 19 99

Mail:fidalgodm@gmail.com