Obxectivos

Obxectivos xerais do Grado en Comunicación Audiovisual:

  • Capacidade analítico-crítica de natureza pluridisciplinaria orientada á comunicación e o seu entorno socioeconómico.
  • Capacidade para levar a cabo labores profesionais de tipo práctico en produccións de radio, vídeo, televisión e multimedia.
  • Capacidade creativa e dominio da linguaxe audiovisual.
  • Predisposición á innovación nos diferentes soportes e produccións.
  • Facilidad para adaptarse á comunicación nos futuros ambientes multimedia.