Estrutura do programa formativo

 

1 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G070V01101 Comunicación: Comunicación escrita 1c FB 6
P04G070V01102 Lingua: Lingua galega 1c FB 6
P04G070V01103 Lingua: Lingua española 1c FB 6
P04G070V01104 Socioloxía: Socioloxía do cambio social e cultural 1c FB 6
P04G070V01105 Comunicación: Teorías da imaxe 1c FB 6
P04G070V01106 Teoría e técnica da fotografía 1c OB 6
P04G070V01201 Ciencia política: Política, cidadanía e democracia 2c FB 6
P04G070V01202 Comunicación radiofónica 2c OB 6
P04G070V01203 Comunicación: Tecnoloxía dos medios audiovisuais 2c FB 6
P04G070V01204 Teoría e historia da comunicación 2c OB 6
P04G070V01205 Teoría e técnica cinematográfica 2c OB 6
2 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G070V01301 Dereito: Dereito da comunicación 1c FB 6
P04G070V01302 Empresa: Dirección e xestión de empresas audiovisuais 1c FB 6
P04G070V01303 Ciencia política: Políticas públicas do audiovisual 1c FB 6
P04G070V01304 Técnicas de edición dixital 1c OB 6
P04G070V01305 Teoría e historia dos xéneros audiovisuais 1c OB 6
P04G070V01401 Empresa: Mercadotecnia de produtos audiovisuais e multimedia 2c FB 6
P04G070V01402 Animación en contornas dixitais e multimedia 2c OB 6
P04G070V01403 Documentación audiovisual 2c OB 6
P04G070V01404 Expresión sonora e estilos musicais 2c OB 6
P04G070V01405 Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos 2c OB 6
3 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G070V01501 Estratexias publicitarias e de relacións públicas para produtos audiovisuais 1c OB 6
P04G070V01502 Guión, produción e realización para televisión 1c OB 12
P04G070V01503 Narrativa audiovisual 1c OB 6
P04G070V01901 Guión e deseño multimedia 1c OP 6
P04G070V01902 Técnicas de programación para televisión 1c OP 6
P04G070V01601 Estrutura do sistema audiovisual 2c OB 6
P04G070V01602 Guión, produción e realización de programas de ficción 2c OB 18
P04G070V01903 Proxectos interactivos en novos medios: web 2c OP 6
P04G070V01904 Teoría e técnica do documental 2c OP 6
4 Curso
Código Nome Cuadrimestre Carácter Cr.totais
P04G070V01701 Dirección artística e escénica 1c OB 6
P04G070V01702 Posprodución audiovisual 1c OB 6
P04G070V01703 Propaganda en medios audiovisuais 1c OB 6
P04G070V01905 Crítica audiovisual 1c OP 6
P04G070V01906 Guión, produción e realización para programas de entretemento 1c OP 6
P04G070V01907 Proxectos interactivos en novos medios: telefonía móbil e TDT 1c OP 6
P04G070V01908 Videoxogos: Deseño e desenvolvemento 1c OP 6
P04G070V01909 Produción e realización en novos formatos 2c OP 6
P04G070V01910 Redes audiovisuais en internet 2c OP 6
P04G070V01911 Obradoiro de prácticas profesionais 2c OB 12
P04G070V01982 Prácticas externas 2c OB 12
P04G070V01991 Traballo de Fin de Grao 2c OB 12