Problemas e suxerencias sobre a Teledocencia

Mediante esta enquisa pretendemos detectar tódalas incidencias e suxerencias que poidan ter tanto alumnado como profesorado para desenvolveren a teledocencia durante este período de suspensión das sesións presenciais.

CUBRIR ENQUISA