Materias nos Graos en Publicidade e RRPP e Dirección e Xestión Pública

Economia

Avaliación de Programas e Proxectos Públicos

Política e Economia da Unión Europea

Sector Público

Podes consultar as miñas titorías aquí

Breve reseña biográfica

Xeografía económica.

 

José María Chamorro Rivas

José María Chamorro Rivas

Profesor Titular Departamento Economía Aplicada

Telf.: 986 80 20 88
Mail: chamorro@uvigo.es